Eremu 3 Phase shore power transformer 3x400V 3x400V 23kVA Dyn11 IP23
search
  • Eremu 3 Phase shore power transformer 3x400V 3x400V 23kVA Dyn11 IP23

Eremu 3 Phase shore power transformer 3x400V 3x400V 23kVA Dyn11 IP23

€3,250.00

Delivery time +/- 1 week

Quantity